NodeLab drives av full-stack utvikler Elin Sunde Wilberg.
Selskapet er deleier i JodaCare AS og Cars Websolutions AS.